Пријем кадета 24. класе ПА и 10. класе САЈ

25 klasa 1        25 klasa 2

Дана 25.04.2022. године у просторије Управе за полицијску обуку  извршен је пријем  кадета XXIV класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку- Полицијској академији и X класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку- Полицијској академији за припаднике Специјалне антитерористичке јединице, након чега ће услиједити процес полицијске обуке кадета.

Укупно вријеме трајања полицијске обуке и приправничког рада кадета Полицијске академије износи 14 мјесеци, од чега 36 наставних седмица у Полицијској академији и 6 мјесеци, односно 960 радних часова у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

        Прва фаза обуке, односно обука на Полицијској академији обухвата наставне предмете који садрже опште теме о раду полиције, предмете који обухватају полицијске вјештине у које је укључен и наставни предмет под називом Стројево правило, стручне модуле и семинарски дио наставних садржаја.

      Кадети који позитивним успјехом заврше прву фазу полицијске обуке добијају увјерење о завршеној првој фази, те се упућују  у организационе јединице Министарства унутрашњих послова Републике Српске на другу фазу полицијске обуке, односно на приправнички рад.

      Полицијска обука је конципирана да кадети по завршетку обе фазе полицијске обуке буду оспособљени за рад на одржавању јавног реда и мира и обезбјеђења, примјену полицијских овлашћења и употребу средстава силе, рад на пословима сузбијања криминалитета, контролу и регулисање саобраћаја.