Промјена термина почетка основне полицијске обуке за припаднике СЈП на Полицијској академији

Oбавјештавају се изабрани кандидати за кадете V класе основне полицијске обуке за припаднике СЈП у Јединици за основну обуку – Полицијској академији Бања Лука да је дошло до измјене термина почетка основне полицијске обуке на Полицијској академији Бања Лука, те да су дужни јавити се у Управу за полицијско образовање у Бања Луци, Булевар војводе Живојина Мишића 10а, дана 01.11.2015. године до 18,00 часова ради почетка основне полицијске обуке.