Психолошки преглед за VIII, IX и X групу

Списак кандидата који се позивају дана 11., 12. и 13.04.2017. године на психолошки преглед у оквиру процеса селекције за пријем кадета XIX класе Полицијске акaдемије се налази овдје:

Psihotest VIII grupa

Psihotest IX grupa

Psihotest X grupa

Кандидати су дужни да се јаве у Управу за полицијску обуку на Булевару војводе Живојина Мишића 10a у Бањој Луци дана 11.04.2017. године (осма група), дана 12.04.2017. године (девета група) и дана 13.04.2017. године (десета група) у 07,45 часова.

Кандидати су обавезни да том приликом са собом понесу личну карту.