Радионица “Полицијски интегритет“

Policijski integritetДана 16.04.2013. године у просторијама Управе за полицијско образовање, кабинет Директора полиције у сарадњи са Женевским центром за безбједност, развој и владавину права (DCAF), одржана је једнодневна радионица на тему Полицијски интегритет. Радионици су присуствовали, поред представника Управе за полицијско образовање, и представници из кабинета Директора полиције, Службе министра, Полицијског одобра, Управе полиције, Управе криминалистичке полиције и Управе за правне и кадровске послове, те представници свих центара јавне безбједности. Поред наведених представника из МУП-а РС, радионици су присуствовали и активно учешће узели и представници DCAF-a. Радионица се одвијала кроз шест сесија, у оквиру којих је акценат био на компонентама полицијског интегритета, етичким питањима (дилемама) од значаја за полицију, менаџменту људских ресурса, значају полицијског образовања и обуке за полицијски интегритет, те о Упутству о полицијском интегритету. У оквиру радионице, учесници су изложили одређене приједлоге и ставове у вези полицијског интегритета, посебно апострофирајући проблеме са којима се полицијски службеници сусрећу или са којима би се могли сусретати, а тичу се њиховог интегритета, као и интегритета цјелокупне полицијске организације.