Реализација друге радионице УНИЦЕФ-а у оквиру пројекта “Правда за свако дијете“

isarajevomalМинистарство унутрашњих послова Републике Српске, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, реализује треће пројектну активност у оквиру пројекта “Правда за свако дијете“. Као једна од потпројектних активности планиранo је више радионица са циљем додатне едукације полицијских службеника у поступању са малољетним жртвама кривичних дјела, првенствено у односу на нове инкриминације у Кривичном законику Републике Српске.

Наведена активност се реализује од стране Управе за полицијску обуку и Директора полиције дана 18. и 19.10.2017. године у Источном Сарајеву. Модератори радионице су проф. др Ивана Зечевић са Универзитета у Бањој Луци, доц. др Николина Грбић – Павловић, из Управе за полицијску обуку и др Мирослав Ђурић, из организационе јединице Директор полиције.

Задаци радионице су вишеструки:

-          Упознавање са феноменологијом кривичних дјела у којима су жртве претежно дјеца,

-          Упознавање са могућностима инкриминисања актуелне и претежне феноменологије, сходно актуелном нормативном оквиру,

-          Криминалистичке и психолошке специфичности обављања разговора са малољетним жртвама кривичних дјела,

-          Технике обављања разговора са малољетним жртвама кривичних дјела.

Радионици присуствују полицијски службеници из Управе полиције, Управе за полицијску обуку и полицијских управа Требиње, Фоча и Источно Сарајево који обављају послове и задатке спречавања и сузбијања малољетничке делинквенције, укључујући и полицијске службенике који учествују у реализацији Плана и програма спречавања малољетничке делинквенције у основним и средњим школама у Републици Српској. Наведена радионица је прва од три радионице које ће се организовати за полицијске службенике и других полицијских управа у наредном периоду.