Реализована радионица УНИЦЕФ-а у оквиру пројекта “Правда за свако дијете“

Министарство унутрашњих послова Републике Српске, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, реализује треће пројектну активност у оквиру пројекта “Правда за свако дијете“. Као једна од потпројектних активности планирана је и радионица са циљем сензибилизације полицијских службеника у поступању са малољетним жртвама безбједносних инцидената реализованих путем интернета.

Наведена активност је организована и реализована од стране Управе за полицијску обуку и Службе министра дана 11. и 12.09.2017. године на Јахорини. Модератори радионице су били проф. др Ивана Зечевић са Универзитета у Бањој Луци и Александар Миладиновић, из Управе за полицијску обуку.

Задаци радионице су вишеструки:

-          Упознавање са феноменологијом безбједносних инцидената на интернету или путем интернета у којима су жртве претежно дјеца,

-          Упознавање са могућностима инкриминисања наведених безбједносних инцидената сходно актуелном нормативном оквиру,

-          Психолошке специфичности обављања разговора са малољетним жртвама безбједносних инцидената,

-          Психичке последице малољетних жртава безбједносних инцидената на интернету.

Радионици су присуствовали полицијски службеници из Службе министра, Управе криминалистичке полиције и полицијских управа Министарства који обављају послове и задатке спречавања и сузбијања малољетничке делинквенције, укључујући и полицијске службенике који учествују у реализацији Плана и програма спречавања малољетничке делинквенције у основним и средњим школама у Републици Српској. Такође, учесници радионице су били и полицијски службеници полицијских управа који обављау послове и задатке спречавања и сузбијања високотехнолошког криминалитета.