Реализована теренска обука за студенте друге године ВШУП-а

DSC_0085Теренска обука за студенте друге године Високе школе унутрашњих послова Бања Лука реализована је у периоду од 26.07.2014. године до 04.08.2014. године на теренима и у простору Центра за развој и унапређење села на Мањачи, на полигону касарне Оружаних снага Босне и Херцеговине на Мањачи и на пјешадијском стрелишту полигона Мањача. У извођењу теренске обуке учествовалa су четири стручна сарадника, а обуку су успјешно окончала 44 студента.

У складу са Наставним планом и програмом ВШУП предвиђено је да студенти друге године по завршетку предавања приступе теренској обуци која представља завршну фазу оспособљавања студената из предмета Полицијска тактика. Циљ ове обуке је да студенти на практичан начин утврде и провјере знања стечена током теоријских предавања и вјежби, усвоје вјештине неопходне за успјешно вршење послова из дјелокруга полиције, прихвате тимски рад и правила понашања у међусобном опхођењу, као и у опхођењу према старјешинама, уз поштовање субординације и хијерархије у служби. Обука обухвата слиједеће наставне цјелине: Кодекс понашања, Опрема и наоружање полиције, Тактика примјене полицијских овлашћења, Основна тактичка обука, Посебна тактичка обука и Бојево гађање из дугог и кратког наоружања.

DSC_0031На основу детаљног извјештаја команданта теренске обуке, непосредног увида у рад, те на основу разговора са стручним сарадницима и студентима може се констатовати да је теренска обука као значајан облик наставе у наставном процесу на ВШУП успјешно извршена, предвиђене наставне цјелине су успјешно реализоване, те да је извршено бојево гађање из дугог и кратког наоружања.

Потребно је напоменути да су студенти и наставно особље дисциплиновано извршили све планиране задатке, да је смјештај обезбједио Центар за развој и унапређење села на Мањачи, а логистичку подршку обезбиједила Управа за полицијско образовање и Управа за материјално-финансијске и имовинске послове Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Билтен са теренске обуке можете погледати овдје. Bilten Terenske obuke 2014.

Презентацију теренске обуке можете погледати на сљедећој адреси: http://youtu.be/Plh2lkM52T8.