Семинар “Криминалистичка обрада лица мјеста“

IMG_20140403_085151У периоду од 02.04-04.04.2014. године одржан је семинар „Криминалистичка обрада лица мјеста“, по Програму рада Јединице за основну обуку-Полицијске академије за 2014. годину.

Семинару су присуствовали полицијски службеници ЦЈБ Бања Лука који раде на пословима и задацима криминалистичког инспектора, криминалистичког техничара и криминалистичког полицајца.

Циљ семинара је усавршавање полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске који раде на пословима криминалистичке полиције, како би се обезбједило професионално и јединствено поступање приликом криминалистичке обраде лица мјеста, предузимање приоритетних мјера и радњи на лицу мјеста, прикупљање обавјештења и вршење увиђаја на мјесту извршења кривичног дјела или другог криминалног догађаја, као и једнообразан начин документовања предузетих мјера и радњи.

Наведени циљ се остваривао кроз реализацију задатака семинара, а они су:

- пружање могућности полазницима да усвоје јединствен начин поступања на мјесту криминалног догађаја,

- пружање могућности полазницима да усвоје једнообразан начин сачињавања службених забиљешки,

пружање могућности полазницима да усвоје јединствен начин поступања приликом вршења увиђаја на мјесту криминалног догађаја и сачињавања записника о увиђају.

Наставни садржаји су реализовани током 18 наставних часова или три наставна дана.

С обзиром на то, да наставни садржаји предвиђају комбинацију теорије и практичних вјежби инструктори-наставници  су користили различите наставне методе. Семинар је похађало 24 полазника, а исти ће добити Увјерење да су похађали семинар “Криминалистичка обрада лица мјеста“.