Семинар “Криминалистичке могућности коришћења оперативног листинга“

OLISДана 26.11.2015. године у ЦЈБ Источно Сарајево, одржан је семинар “Криминалистичке могућности коришћења оперативног листинга“ за полицијске службенике овог центра. Семинару је присуствовало 18 полицијских службеника организационих јединица ЦЈБ Источно Сарајево.

Семинар овог садржаја је шести семинар који је у току ове године реализован за припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске, односно у претходном периоду је за припаднике свих ЦЈБ реализован семинар овог садржаја.

Циљ семинара јесте додатна едукација полицијских службеника, превасходно криминалистичке полиције, у кривичнопроцесном и криминалистички релевантном поступању приликом коришћења листинга (извјештаја) телекомуникационог саобраћаја. Из наведеног произлазе и задаци семинара који се односе на упознавање са нормативним аспектом коришћења телекомуникационог листинга, са процедуром захтјевања, прослеђивања, одобрења, добијања и коришћења телекомуникационог листинга, као и са кривичнопроцесним и криминалистичким могућностима коришћења (оперативног) листинга у оперативном раду полиције, као и приликом прикупљања доказног материјала у истрази или након истраге. Другим ријечима, акценат семинара је на кривичнопроцесном аспекту реализације истражне радње наредба оператеру телекомуникација, као и на реализацији и оперативном коришћењу резултата оперативне методе рада по добијеном листингу телекомуникационог саобраћаја.