Семинар “Оперативно-тактичке мјере и радње и истражне радње“

IMG_20140313_095049[1]У Управи за полицијско образовање је настављена активност реализације планираних семинара за ову годину, те је, сходно Програму Јединице за основну обуку – Полицијске академије за 2014. годину, у периоду од 11.03.2014. године до 13.03.2014. године одржан семинар под називом “Оперативно-тактичке мјере и радње и истражне радње“. 

Ово је трећи семинар на ову област полицијског дјеловања, с обзиром на то да су у претходном периоду одржана два семинара, и то један за полицијске службенике ЦЈБ Приједор, док је други одржан за полицијске службенике организационих јединица у сједишту ЦЈБ Бања Лука.

Полазници овог трећег семинара су били замјеници и помоћници командира полицијских станица и инспектори криминалистичке полиције у полицијским станицама, те вође сектора и униформисани полицијски службеници полицијских станица ван сједишта ЦЈБ Бања Лука.

Циљ семинара је усавршавање полицијских службеника у законитом, правилном и ефикасном предузимању одређених оперативно-тактичких мјера и радњи и истражних радњи ради прикупљања информација, индиција, сазнања, трагова и доказа о кривичном дјелу и о извршиоцима кривичних дјела. Задаци који проистичу на основу овог циља семинара јесте да се полазници упознају са нормативним аспектом оперативно-тактичких радњи и мјера и истражних радњи,те да на основу конкретне ситуације планирају и предузму адекватне оперативно-тактичке радње и мјере и истражне радњи,као и да се упознају са конкретним писменима приликом предузимања и реализације одређених оперативно-тактичких радњи и мјера и истражних радњи.

У току семинара, примјетно је било да су полазници семинара – полицијски службеници изразили спремност за овакве облике едукације, а посебно су апострофирали значај теме овог семинара, што се посебно огледало кроз њихово активно учешће и дискусију.

У току семинара, кроз многобројне примјере из праксе, полицијски службеници су наводили одређене проблеме нормативне, организационе и фактичке природе са којим се свакодневно сусрећу приликом предузимања одређених оперативно-тактичких мјера и радњи и истражних радњи, из чега је евидентно да је сама едукација из ове области путем семинара неопходна и сврсисходна.

Сходно Програму Јединице за основну обуку – Полицијске академије за 2014. годину, и у наредном периоду се наставља са реализацијом планираних активности, те ће се у току марта за полицијске службенике ЦЈБ Добој реализовати два семинара, и то семинар “Употреба силе“ и “Претресање и привремено одузимање предмета“. Поред наведеног, Управа за полицијско образовање учествује и у реализацији одређених превентивних и едукативних активности које нису намијењене припадницима полиције, а примјер за то је и семинар “Дјеца у саобраћају“ који је намијењен најмлађима становницима Добоја, а који ће се одржати у току овог мјесеца.