Семинар “Рад вођа сектора на безбједносном сектору“

ЗВУ периоду од 20 – 23.08.2019. године у ПУ Бијељина и ПУ Зворник одвојено су одржани дводневни семинари “Рад вођа сектора на безбједносном скетору“ за полицијске службенике ових полицијских управа. Циљ семинара јесте да вође сектора обнове постојеће и стекну ново знање релевантно за обављање послова и задатака вође сектора на безбједносном сектору. Акценат је на поступању вођа сектора по криминалитету.

Семинар је обухватио проблематику која се односи на превентивно поступање вођа сектора на безбједносном сектору, препознавање и реаговање на предделиктна стања, запримање пријава за кривична дјела извршена на сектору и поступак по пријави, те предузимање оперативно-тактичких радњи и мјера и истражних радњи у расвјетљавању кривичних дјела од стране вођа сектора и полицијских службеника полицијских станица.

У оквиру семинара, посебан акценат је дат одређеним проблемима и недоумицама које се појављују у пракси вођа сектора на расвјетљавању криминалитета, те је указано на “лошу праксу“, али и истакнути начини предупређивања и превазилажења исте, те афирмисање “добре праксе“ поступању у предузимању одређених оперативно-тактичких радњи и мјера и истражних радњи.

Семинару је, у оквиру двије наведене полицијске управе, свеукупно присуствовало 35 вођа сектора.