Семинар “Спречавање насиља у породици или породичној заједници“

DSC_0006У складу са Каталогом обука на терену за 2014. годину у периоду од 07.04.2014. године до 08.04.2014. године у просторијама Управе за полицијско образовање Јединица за основну обуку – Полицијска академија је за 18 полицијских службеника ЦЈБ Бања Лука  реализовала  семинар под називом “Спречавање насиља у породици или породичној заједници.

Циљ семинараје пружити могућност полазницима да освјеже претходно стечена и усвоје нова знања, вјештине и ставове везане за спречавање насиља у породици или породичној заједници чиме ће се ефикасност и квалитет рада полицијских службеника подићи на виши ниво

Током семинара полазници су имали могућност да:

- обнове раније стечена знања и усвоје нова знања везана за примјену „Закона о заштити од насиља у породици“ и

- на основу показаног сценарија сачине потребна писмена ради документовања насиља у породици.

Настава на семинару је реализована у трајању од 2 наставна дана или 12 (дванаест) наставних часова. Од тога су 2 или 14,29% часова теоријска настава, а 12 или 85,71% часова је практична обука.

Практична обука полазника обухвата два сегмента, а то су:

1. Групни рад полазника на показаном сценарију. Задатак полазника је да сачине потребна писмена ради документовања радње насиља у породици или породичној заједници и

2. Анализа сачињених писмена на документовању радње насиља у породици или породичној заједници.

У реализацији семинара активно је учествовао  представник Центра за социјални рад Бања Лука који је презентовао надлежност, мјесто и улогу Центра за социјални рад у спречавању и сузбијања насиља у породици и судија Основног суда-прекршајно одјељење Бања Лука који је презентовао мјесту и улогу суда као субјекта заштите у спречавању и сузбијању насиља у породици.