Семинар “Употреба силе“

Радници Управе за полицијску обуку др Гојко Шетка и др Борислав Ђукић су у периоду од 11.06.2017. године до 13.06.2017. године у сједишту Полицијске управе Требиње реализовали семинар “Употреба силе“ за 18 полицијских службеника ове управе. Семинар је организован у складу са провођењем Годишњег плана рада Управе за полицијску обуку за 2017. годину. Циљ семинара је био да полицијски службеници обнове постојећа знања и да се упознају са актуелним новинама у подзаконским актима којима је регулисана употреба силе. У току семинара обрађене су следеће тематске цјелине: законски и међународни аспекти употребе силе, правни основи употребе силе с освртом на измјене законске и подзаконске регулативе, а посебна пажња је посвећена начину писања извјештаја о употреби силе и писању службене забиљешке о употреби силе.