Семинар “Употреба силе“

RankomseminarДана 20-21.02.2014. године у Управи за полицијско образовање одржан је семинар „Употреба силе“, за полицијске службенике ЦЈБ Бања Лука.

Семинар се реализује по Програму рада Јединице за основну обуку-Полицијске академије, и ово је трећи у циклусу семинара на тему употреба силе а други за полицијске службенике из ЦЈБ Бања Лука.

Као и на претходним семинарима, циљна група су полицијски службеници, од чина млађи полицајац до чина виши наредник.

За реализацију предвиђених садржаја инструктори су користили различите наставне методе и неопходна средства како би се циљ и задаци семинара могли остварити по утврђеном Наставном плану и програму семинара.

Акценат се ставља на полазнике семинара, индивидуални или групни рад, демонстрацију и дискусију.

Семинару је присуствовало 22 полазника који ће добити Увјерење да су похађали семинар „Употреба силе“.