Семинар “Запримање пријава и обављање информативног разговора“

IMG_20140409_133012Дводневни семинар “Запримање пријава и обављање информативног разговора“ је дана 08. и 09.04.2014. године одржан у ЦЈБ Добој за полицијске службенике овог Центра.

Циљ семинара је стручно усавршавање полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске за законито и правилно запримање пријава о кривичним дјелима, прекршајима и другим безбједносним догађајима, као и обављање информативног разговора са пријавитељима наведених догађаја, те предузимање мјера првог оперативног захвата по пријави конкретног догађаја.

Семинару је присуствовало двадесет полицијских службеника ЦЈБ Добој, међу којима су били вође сектора, шефови смјена, помоћници и замјеници командира полицијских станица, те криминалистички полицајци и криминалистички инспектори организационих јединица овог Центра.

У току семинара, указано је на нормативни основ запримања пријава, као и на запримање пријава као полицијско овлашћење, након чега су елабориране процедуре и начини запримања пријава, те специфичности запримања пријава код одређених врста кривичних дјела. Посебна пажња је посвећена писменима која се сачињавају о запримању пријаве, те мјерама првог оперативних захвата по пријави кривичног дјела. Током семинара, полазници су указали на одређене проблеме које имају када је у питању запримање пријаве, евиденције и писмена у вези са запримањем пријава, те поступак обавјештавања тужиоца о пријави кривичног дјела, као и на различиту праксу поступања у вези са запримањем пријава, усљед чега се током семинара настојала диференцирати најбоља пракса поступања полицијских службеника у запримању пријава.

Наведени семинар је други семинар на ову тему који је Јединица за основну обуку – Полицијска академија Бања Лука у току 2014. године одржала за полицијске службенике Министарства унутрашњих послова Републике Српске, с обзиром на то да је први одржан за полицијске службенике ЦЈБ Бања Лука. Ово је трећи је семинар који је Полицијска академија одржала за полицијске службенике овог Центра, с обзиром на то да су у претходном периоду за полицијске службенике ЦЈБ Добој одржани дводневни семинари “Употреба силе“ и “Претресање и привремено одузимање предмета“.