Семинар “Запримање пријава и обављање информативног разговора“

Jovin seminarЈединица за основну обуку – Полицијска академија, у складу са Каталогом обуке за 2014. годину, организовала је семинар Запримање пријава и обављање информативног разговора“, за полицијске службенике Министарста унутрашњих послова Републике Српске.

Први семинар на ову тему реализован је 23-24.01.2014. године у Управи за полицијско образовање, за полицијске службенике из ЦЈБ Бања Лука.

 Семинар је намијењен полицијским службеницима распоређеним на послове и задатке шефа смјене, дежурног у полицијској станици и за полицијске службенике који по природи посла запримају пријаве на терену.

Циљ семинара је усавршавање полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске ради законитог и правилног запримања пријава о кривичним дјелима, прекршајима и другим безбједносним догађајима, као и обављање информативног разговора са пријавитељима неведених догађаја.

Наведени циљ је остварен кроз реализацију задатака семинара, а они су:

-  да се полазници упознају са нормативним аспектом запримања пријава,

-  да знају практично да заприме пријаву и поступе по наведеној пријави,

-  те да знају евидентирати пријаву у станичне евиденције и да сачине неопходна писмена о запримљеном догађају.

Наставни садржаји су реализовани током 12 наставних часова или два наставна дана.

С обзиром на то да наставни садржаји предвиђају и теорију и практичне вјежбе инструктори-наставници су користили различите наставне методе. Акценат је стављен на самостални рад полазника. Семинар је похађало 22 полазника, а исти ће добити Увјерење да су похађали семинар “Запримање пријава и обављање информативног разговора“.