Сензибилизација полицијских службеника у реаговању на безбједносне инциденте извршене према дјеци на друштвеним мрежама

ис2У оквиру реализације трећег циклуса пројекта “Правда за свако дијете“, припадници Службе министра, Управе криминалистичке полиције и Управе за полицијску обуку су реализовали три дводневне радионице “Сензибилизација полицијских службеника у реаговању на безбједносне инциденте почињене према дјеци на друштvеним мрежама“. Пројекат се реализује у сарадњи са УНИЦЕФ-ом.

Радионицама су присуствовали полицијски службеници полицијских управа Министарства који запримају пријаве, те предузимају превентивне, оперативне и истражне активности у вези са безбједносним инцидентима који се реализују посредством друштвених мрежа, а примарно су усмјерени ка дјеци. Иначе, наведени циклус радионица је наставак претходног циклуса који је реализован за полицијске службенике Министарства током 2018. године, а примарно се односи на сензибилизацију полицијских службеника у реаговању на кривична дјела која су инкорпорирана (систематизована) у Глави XV Кривичног законика Републике Српске.

ис1Циљ радионице је да се полицијски службеници информишу и сензибилишу о безбједносним инцидентима на друштвеним мрежама, те да освјеже знање о феноменологији испољавања и кривичноправном оквиру који се односи на ове негативне активности усмјерене ка дјеци током њихове виртуелне егзистенције.

У оквиру радионице, поред теоријског и феноменолошког оквира, полицијски службеници су упознати и са домаћом судском праксом, те судском праксом из региона, након чега су кроз хипотетичке ситуације и сценарије постављали криминалистичко-диференцијалну дијагнозу, а потом и планирали криминалистичку активност на идентификовању извршиоца, те прикупљању доказа релевантних за потенцијално вођење кривичног поступка. Такође, полицијски службеници су упознати и са улогом других субјеката у реаговању на испољене безбједносне инциденте на друштвеним мрежама.

бн1