У организацији Одјељења за специјалистичку обуку реализован петодневни курс „Противдиверзиона заштита за полицијске службенике Управе за обезбјеђење личности и објеката“

      У периоду од 29.01. до 02.02.2018. године реализован је петодневни курс „Противдиверзиона заштита за полицијске службенике Управе за обезбјеђење личности и објеката“ за 12 полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Циљ курса је да се полазницима пружи могућност да стекну нова знања неопходна за поступање полицијског службеника из противдиверзионе заштите приликом прегледања објеката, лица и поступања у случају проналаска сумњивих предмета. По завршетку курса полазници су, сходно Наставном плану и програму наведеног курса, приступили полагању завршног испита. Након завршног испита на коме су полазници попупнили завршни тест знања, Комисија за провјеру знања на завршном испиту је констатовала да су сви полазници успјешно положили завршни испит те да су стицањем нових знања и вјештина оспособљени за самостално, стручно и професионално обављање послова и задатака из области противдиверзионе заштите.