У ПУ Требиње одржан семинар “Контрола и регулисање саобраћаја“

Дана 18. и 19.09.2019. године на подручју ПУ Требиње одржан је семинар „Контрола и регулисање саобраћаја“.

Циљ семинара је оспособљавње полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске за контролу и регулисање саобраћаја.

Из наведеног произилазе и задаци семинара који се односе на оспособљеност полицијских службеника да ће самостално:

-          знати регулисати саобраћај,

-          знати примјенити оперативно техничке радње у контроли возача, возила и терета у циљу проналаска извршилаца и предмета кривичних дјела.

Семинар је обухватио проблематику која се односи на контролу и регулисање саобраћаја, људска права и полицијску етику, као и криминалистичке аспекте контроле и регулисања саобраћаја, са акцентом на практичну физичку регулацију саобраћаја.

Семинару је присустовало 16 полицијских службеника. Сви полазници су са успјехом завршили семинар, чиме су стекли право добијања Увјерења о завршеном семинару.