Учешће начелника Управе на међународној конференцији у Охриду

OhridНачелник Управе за полицијско образовање др Миле Шикман учествовао је у раду међународне конференције “Превенција и сузбијање транснационалног организованог криминалитета – теорија и пракса“.  Конференцију су организовали Женевски центар за контролу оружја (DCAF), Министарство унутрашњих послова Македоније и Конференција о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи (PSSSEE).Учесници конференције били су представници служби за борбу против организованог кримининала и чланови академске заједнице из: Албаније, Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Мађарске, Македоније, Молдавије, Црне Горе, Румуније, Србије и Словеније.

Конференцију је отворио директор полиције Македоније господин Митко Чаков, а учеснике су још позравили Андреј Рупник, виши савјетник DCAF-а и Бертрам Хинзе, официр за везу Швајцарске. Након тога, према утврђеном програму рада, презентоване су теме, укључујући: актуелне трендове транснационалног организованог криминалитета, проблеми на подручју превенције, откривања и истраге кривичних дјела транснационалног организованог криминалитета, степен информационо-комуникацијске подршке прикупљању, обради, анализи и дистрибуцији података о транснационалном организованом криминалу, научно-истраживачким пројектима о транснационалном организованом криминалитету, коришћењу емпиријских истраживања у практичне сврхе, приједлозима за унапређење концепта борбе против транснационалног организованог криминалитета, као и друга питања.

Након опсежних излагања и дискусија сачињени су и закључци, и то закључци који се тичу практичних аспеката откривања и доказивања кривичних дјела организованог крииналитета, закључци који се односе на академске аспекте истраживања организованог криминалитета, као и генералне закључке.