Учешће представника Управе на скупу “Унапређење полицијских послова безбједности саобраћаја“

seminar-taraУ периоду од 06. до 08. новембра 2013. године одржан је стручни скуп под називом „Унапређење полицијских послова безбједности саобраћаја“. Скуп је одржан на Тари у организацији Министарства унутрашњих послова Србије и Ханс Зајдел Фондације. Кроз три дана саветовања изложено је преко 30 радова, а савјетовању су присуствовали представници саобраћајне полиције из 20 земаља.

Испред Управе за полицијско образовање на скупу су учествовали замјеник начелника Управе др Амиџић Горан и наставник Полицијске академије Саламадија Милан са радом под називом „Примјена стационарних радарских система у Републици Српској“.

На свјетовању су презентовани радови из сљедећих тема: Актуелни проблеми у примјени закона о безбједности саобраћаја на путевима; Савремене процедуре и средства за полицијску контролу саобраћаја; Савремене процедуре, стандарди и средства за обезбјеђење лица мјеста и вршење увиђаја саобраћајних незгода; Примјена система за аутоматску контролу саобраћаја; Видео и аудио надзор полицијских службеника приликом контроле саобраћаја и Стање и проблеми безбједности саобраћаја са посебним освртом на рањиве категорије учесника у саобраћају.