XX класа Полицијске академије Бања Лука почела са обуком

DSC_0015

Дана 29.10.2018. године на Полицијској академији Бања Лука организован је прихват кадета XX класе Полицијске академије Бања Лука, након чега ће почети процес полицијске обуке кадета.

Начелник Управе др Миле Шикман је кадетима пожелио добродошлицу и пожелио им сретан и корисан процес и садржај полицијске обуке, истовремено указујући и значај полиције и полицијске функције у друштву која је такође повезана са низом опасности. Начелник се посебно осврнуо и на историјат полицијског школства у Републици Српској, посебно истичући стандарде актуелне полицијске обуке на Полицијској академији у Бањој Луци.

Укупно вријеме трајања полицијске обуке и стручног оспособљавања кадета Полицијске академије и вријеме предвиђено за полагање стручног испита је 13 мјесеци, односно 791 наставни час на Полицијској академији и 960 радних сати у полицијским управама Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

DSC_0096Прва фаза полицијске обуке изводи се на Полицијској академији током 6,5 мјесеци и траје 791 наставни час. По завршету прве фазе на Полицијској академији, кадети полажу завршни испит. Кадети који са позитивним успјехом заврше полицијску обуку, односно прву фазу и положе завршни испит, добијају увјерење о завршеној првој фази полицијске обуке и упућују се у полицијске управе Министарства унутрашњих послова Републике Српске на стручно оспособљавање, односно приправнички рад који представља другу фазу полицијске обуке.

DSC_0062Стручно оспособљавање – приправнички рад се реализује у полицијским управама Министарства унутрашњих послова Републике Српске током 6 мјесеци. У току стручног оспособљавања кадети су дужни реализовати 120 радних дана или 960 радних сати. У току ове фазе, ментори координатори и полицајци ментори у полицијским управама оцјењују практично поступање кадета-приправника током стручног оспособљавања. Кадети-приправници који са позитивном оцјеном заврше стручно оспособљавање стичу услов за полагање стручног испита. Трећа фаза полицијске обуке и стручног оспособљавања кадета Полицијске академије представља припрему за стручни испит и полагање стручног испита. Кадети-приправници, који успешно положе стручни испит, промовишу се у полицијске службеника у чину „млађи полицајац“.

DSC_0097