Захвалница за превенцију малољетничке делинквенције

Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске контантно током школске године реализују низ превентивно-едукативних активности на спречавању малољетничке делинквенције на основу Плана и програма спречавања малољетничке делинквенције у основним и средњим школама у Републици Српској. Наведене активности реализују полицијски службеници полицијских станица и полицијских управа у координацији за Управом за полицијску обуку, чији службеници такође реализују дио активности, превасходно на превенцији негативности на друштвеним мрежама.

OSSS1Наведене активности наилазе на позитиван одјек међу дјецом и међу родитељима, као и у школама у којима се држи предавање. Доказ за наведено су свакако и двије захвалнице које је Александар Миладиновић, полицијски службеник Управе за полицијску обуку, добио дана 30. и 31.05.2018. године од ОШ “Свети Сава“ и ОШ “Иван Горан Ковачић“ из Бања Луке.

Наиме, препознајући учесталост и релевантност предавања које је, између осталог, реализовано у наведеним школама према основношколској популацији, руководство школе, заједно са школским особљем, донијели су одлуку да се захвалница за подизање свијести ученика о безбједности на интернету додијели полицијском службенику Управе. Захвалницe су додијељене на свечаности “Дани ученичких постигнућа“ које се организују крајем школске године на којој се вреднују ученички резултати и залагање, те се додјељују захвалнице истакнутим појединцима који су на посебан начин допринјели наставном процесу.

OSIGK1