Завршене обуке за стручно оспособљавање запослених са IV, VI и VII степеном стручне спреме

Дана 08.08.2019. године у Управи за полицијку обуку, Јединица за полицијску обуку – Полицијска академија окончана је обука „Стручно оспособљавање  запослених у Министарству унутрашњих послова  са  VI и  VII стручне спреме без полицијског образовања за рад на радном мјесту полицијског службеника“ за 5 полазника и „Полицијска обука за раднике МУП РС са IV степеном стручне спреме, без полицијског образовања, који се оспособљавају за чин млађи полицајац“ за 7 полазника.

Сви полазници наведених обука су успјешно окончали обуку и стекли услов за обавњање послова полицијског службеника.

Обука је према наставном плану и програму трајала осам (8) наставних седмица.