Информација за кандидате са коначне листе који нису задовољили критеријуме провјере подобности за обављање полицијских послова

У складу са чланом 12. став 3. Правилника о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији („Службени гласник Републике Српске“ бр. 15/20 и 54/20) са коначне листе изабраних кандидата, бришу се сљећи кандидати:

 

Редни број

Шифра

кандидата

1.

2-852/20

2.

2-674/20

3.

2-1182/20

4.

2-460/20

5.

2-1128/20

6.

2-1103/20

7.

2-959/20

8.

2-970/20

9.

2-596/20

10.

1-9/20

 

Наведени кандидати се не требају јавити у Управу за полицијску обуку 01.11.2020. године.