Кадети XXI и VII класе Полицијске академије почели стручно оспособљавње – приправнички рад

2Дана 01.04.2020. године за кадете XXI класе Полицијске академије Бања Лука и кадете VII за припаднике Специјалне антитерористичке јединице почела је друга фаза полицијске обуке – стручно оспособљавање-приправнички рад.

Стручно оспособљавање – приправнички рад се реализује у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске током 6 мјесеци и траје 120 радних дана или 960 радних часова.

Циљ стручног оспособљавања кадета-приправника је оспособљавање за компетентно обављање полицијских послова у складу са законима и другим прописима и актима Републике Српске и БиХ, као и са међународним уговорима и конвенцијама које су усвојиле Република Српска и БиХ и са стандардима полицијског поступања.

Задатак је да кадет-приправник по завршетку обуке буде оспособљен за рад на безбjедносном сектору, рад полиције у локалној заједници, рад на одржавању јавног реда и мира и обезбјеђења, рад на пословима сузбијања криминалитета, примјену полицијских овлашћења у складу са законом и контролу и регулисање саобраћаја.

1За вријеме праксе, кадети стручно оспособљавање – приправнички рад обављају у оквиру следећих служби у унутрашњим организационим јединицама полицијских управа:

- Послови дежурне службе – 2 седмице,

- Позорничка и патролна дјелатност на безбједносном сектору – 13 седмица,

- Контрола и регулисање саобраћаја – 5 седмица,

- Послови сузбијања криминалитета – 2 седмице,

- Управно-правни послови – 2 седмице.

За вријеме проведено у обављању послова и задатака униформисаних полицијских службеника, а у складу са условима и начинима реализације Наставног плана и програма полицијске обуке у Полицијској академији, кадети-приправници ће имати могућност да се уз учешће полицајца-ментора оспособе за практичну примјену знања, вјештина, способности и ставова неопходних за компетентно обављање основних полицијских послова.

У току ове фазе, ментори координатори и полицајци ментори у полицијским управама ће оцијенити практично поступање кадета-приправника током стручног оспособљавања.