Конкурс за упис кадета у XXIV и X класу Полицијске академије

Обавјештавамо да је данас 01.09.2021. године у “Гласу Српске“ објављен конкурс за упис кадета у XXIV класу полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука.

Такође, у истом броју “Гласа Српске“ објављен је и Конкурс за упис кадета X класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука за припаднике Специјалне антитерористичке јединице.

Све информације као што су:

- текст конкурса за XXIV класу полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука konkurs XXIV klasa

- текст конкурса за X класу полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука за припаднике Специјалне антитерористичке јединице konkurs X klasa SAJ

- Пријавни лист за XXIV класу Полицијске академије – prijavni list XXIV klasa

- Пријавни лист за конкурс за X класу САЈ-а – prijavni list X klasa SAJ

- правилнике који се односе на процес и критерије селекције, те питања за тест – Pravilnik o postupku selekcije i izboru kandidata za kadete policijske akademije u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akadmiji RS NS

Pravilnik o postupku selekcije i izboru kandidata za kadete policijske akademije u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akadmiji za pripadnike SAJ RS NS

можете да пронађете и на следећем линку postupak-selekcije-u-jedinici-za-osnovnu-obuku-policijska-akademija-2.

Обавјештавају се кандидати за кадете X класе полицијске обуке за припаднике Специјалне антитерористичке јединице да могу конкурисати и за кадете XXIV класе полицијске обуке. Кандидати за X класу САЈ-а подносе пријавни образац са комплетном документацијом која се тражи по конкурсу. Уједно, за вријеме за које је Конкурс отворен, подносе само пријавни образац за XXIV класу полицијске обуке, уз напомену да су конкурисали и за X класу САЈ (навести и шифру).

Селекција и тестирања (љекарски преглед, провјера моторичких способности, тест опште информисаности, усмени дио тестирања) обавиће се прво за кандидате заинтересоване за X класу САЈ.

Кандидати који не прођу љекарски преглед за припаднике САЈ имају право наставити процес селекције за XXIV класу полицијске обуке.

Кандидати који не задовоље критеријуме процјене психофизичке издржљивости за припаднике САЈ (а пријавили су се и на конкурс за XXIV класу полицијске обуке) биће рангирани на ранг листи успјешности кандидата за кадете XXIV класе.

У случају било каквих нејасноћа кандидати могу добити информације на телефон број: 051/333-649 или 051/333-651.

У складу са тренутном ситуацијом везано за епидемију вируса корона, те у складу са мјерама самозаштите и заштите других грађана,  П Р Е П О Р У Ч У Ј Е М О  да заинтересовани кандидати за конкурс, потребну конкурсну документацију са пријавом доставе поштом на адресу: Управа за полицијску обуку, Булевар војводе Живојина Мишића 10а, Бања Лука (са напоменом “За конкурс“).