Oбавјештење о здравственом прегледу кандидата за упис у V класу кадета за припаднике СЈП на Полицијској академији

Кандидати који су позвани на здравствени преглед треба да се јаве у Јединицу за здравствену превентиву радника Министарства унутрашњих послова Републике Срспске у Бањој Луци, у Булевару војводе Живојина Мишића 10А,  на дан заказаног здравственог прегледа најкасије у 07,00 часова.

При доласку на здравствени преглед кандидати треба са собом да понесу:

-     документ за идентификацију (личну карту)

-     здравствени картон (од породичног љекара)

-     медицинску документацију о лијечењу коју посједује (ако је посједује)

-     примјерак уплатнице за трошкове здравственог прегледа,

Трошкове здравственог прегледа сноси кандидат и износе 60,00 КМ. Уплаћују се на рачун број: 562099-00000556-87, отворен код НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука.

-     Врста прихода: 722511-приходи републичких органа и организација

-     Општина: 002 Бања Лука,

-     Буџетска организација: 0712109,

-     Сврха уплате: уплата за љекарски преглед,

-     Прималац: јавни приходи Министарства унутрашњих послова РС.

Напомена : Трошкове обављања РТГ плућа сноси кандидат( у висини од 18,50 КМ) и уплаћује у Клиници „Интермедик“ у Бања Луци при обављању наведеног прегледа

Ујутру, на дан прегледа, кандидати не треба да доручкују, нити да пију слатке напитке.

Списак кандидата који су документа упутили поштом, а испуњавају опште и посебне услове Конкурса, биће објављени у петак 24.04.2015. године до 16,00 часова.

Списак кандидата за обављање здравственог прегледа (по групама) налази се на сљедећем документу.

Spisak kandidata za zdravstveni pregled VI grupa