Обавјештење за кандидате који су се пријавили на Конкурс за кадете XX класе Полицијскe акадeмијe Бања Лука

Поступак селекције кандидата који испуњавају услове Конкурса број С/М-611.2-2/18 од 15.03.2018. године, објављеном у листу „Глас Српске“ од 19.03.2018. године, почиње 17.04.2018. године.

На поступак селекције кандидати ће бити позивани по групама, а позивање кандидата ће се реализовати искључиво на интернет страници Управе за полицијску обуку, Полицијске академије Бања Лука (www.education.muprs.org).

Позивање кандидата ће се вршити путем личне ШИФРЕ КАНДИДАТА.

Поступак селекције ће се реализовати током два дана, и то:

1. Први дан у ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске у Бања Луци, улицa Здраве Корде 4 (зграда Поликлинике).

Трошкове љекарског прегледа у висини од 125,00 КМ + ПДВ (укупно 146,25 КМ) сносе кандидати.

Трошкове љекарског прегледа кандидат плаћа на благајни Завода за медицину рада и спорта Републике Српске на дан љекарског прегледа или уплатом на жиро-рачун Завода за медицину рада и спорта Републике Српске (ЈИБ 4402560240002) број 562-099-802896-33-55, код НЛБ Банке АД Бања Лука. Приликом приступања љекарском прегледу кандидат је дужан приложити доказ о уплати трошкова прегледа (уплатницу).

На љекарски преглед пред зградом Поликлинике кандидати су дужни да се одазову у складу са позивом до 06,45 часова, а са собом треба да понесу:

- Личну карту,

- Здравствени картон од породичног љекара и евентуалну љекарску документацију из претходног периода,

- Кадидати женског пола гинеколошке налазе, који на дан љекарског прегледа неће бити старији од 30 (тридесет) дана.

Напомена: Ујутро, на дан љекарског прегледа кандидати не треба ништа да једу и пију.

Кандидати се јављају раднику Полицијске академије и поступају у складу са његовим упутама.

2. Други дан ће се реализовати поступак селекције, за кандидате који задовоље критеријуме љекарског прегледа. Другог дана у 07,00 часова кандидати су дужни да се пријаве раднику Полицијске академије који ће их чекати испред улаза на Градски стадион „Борац“ Бања Лука, ради наставка поступка селекције.

Садржај овог дијела селекције реализује се у једном дану и обухвата:

- Практични дио тестирања – провјера моторичких способности,

- Писмени дио тестирања – тест опште информисаности,

- Усмени дио тестирања – Интервју.

Напомена: План реализације другог дијела селекције, као и списак потребне опреме за реализацију, биће објављен са објављеним групама кандидата.

Списак група (ШИФРА КАНДИДАТА), мјесто и вријеме селекције биће објављен на страници Управе (www.education.muprs.org) најкасније до 12.04.2018. године.