Обавјештење за матуранте заинтересоване за Конкурс у Јединици за полицијску обуку-Полицијској академији

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

за матуранте заинтересоване за Конкурсе за кадете VIII  класе полицијске обуке за припадника Специјалне антитерористичке јединице и XXII класе полицијске обуке

у Јединици за полицијску обуку –Полицијској академији Бања Лука

            Заинтересовани кандидати који завршавају четврти разред средње школе у школској 2019-2020. години могу конкурисати за кадете VIII класе полицијске обуке за припадника Специјалне антитерористичке јединице и XXII класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку –Полицијској академији Бања Лука.

            Уз пријаву на конкурс до 09.06.2020. године дужни су, поред осталих тражених докумената, доставити овјерене фотокопије свједочанства за сва 4 разреда средње школе, а овјерену фотокопију дипломе о положеном матурском испиту до 30.06.2020. године.

 

Централна комисијa