Обука “Насиље у породици и родно засновано насиље на интернету“ Мреже жена МУП РС

WPON1Дана 23.03.2018. године у Требињу је одржана обука за полицијске службенике ПУ Требиње “Насиље у породици и родно засновано насиље на интернету“ чији је циљ сензибилизација полицијских службеника о насиљу у породици и родно заснованом насиљу на интернету као феноменолошким обрасцима понашања које показују тенденцију раста, а гдје су жртве углавном жене.

Обука је организована од стране Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске у склопу пројекта који има за циљ да оснажи жене у полицији и друштву уопште, те да сензибилише и подигне свијест свих полицијских службеника о родно заснованом насиљу, међу којима се насиље у породици и родно засновано насиље на интернету показују као феноменолошки репрезентативни облици насиља. Пројекат се реализује уз подршку канцеларије Мисије ОСЦЕ за БиХ.

У уводном излагању, предсједник Управног одбора Мреже жена МУП РС Жељка Милеуснић је представила пројекат истичући досадашње активности и резултате Мреже жена, те тренутни ангажман који је примарно усмјерен ка оснаживању жена у полицији, те сензибилизацији полицијских службеника о родно заснованим питањима. Посебно је истакла активности које за циљ имају сензибилизација и едукацију полицијских службеника о родно заснованом насиљу, у оквиру чега је и тренутна обука у Требињу.

WPON2Радни дио обуке је конципиран кроз четири модула. У првом модулу, тужилац Тужилаштва БиХ Миленко Кајганић је представио кривичноправне елементе насиља у породици, посебно наводећи диференцијацију између кривичног дјела и прекршаја. Такође, апострофирана је и досадашња судска пракса када је у питању насиље у породици, те су предложене смјернице за поступање полицијских служеника по овим облицима насиља у циљу предупређивања и елиминисања констатованих проблема.

Други модул је представио Славиша Врећо, главни инспектор Јединице за професионалне стандарде. У оквиру овог модула, представљено је неетичко понашање полицијских службеника приликом поступања у случајевима насиља у породици, као и неетичко понашање полицајаца које се базира на родним стереотипима. Представљени су и конкретни случајеви интервенција и поступања полицијских службеника која су резултирала дисциплинском одговорношћу.

Начелница Одјељења за наставни план и програм у Управи за полицијску обуку Драгица Марковић је указала на психолошка правила комуникације са жртвама насиља у породици и родно заснованог насиља, посебно акцентирајући асертивност комуникације и пружање психолошке подршке жртвама насиља у породици. Дате су и смјернице за обављање разговора са жрвама и свједоцима насиља у породици, те је указано на одређене факторе који условљавају приступ самој жртви насиља у породици.

Инспектор за полицијску обуку Александар Миладиновић је, у оквиру четвртог модула, представио феноменологију родно заснованог насиља на интернету, поготово на друштвеним мрежама, посебно се фокусирајући на педофилију и порнографију на друштвеним мрежама, те на секстинг, груминг и сексторжн као облике испољавања електронског вршњачког насиља. Такође, указано је и на специфичности запримања пријава за ова кривична дјела, те су дате одређене смјернице у расвјетљавању и прикупљању доказа за ова кривична дјела.