Полицијска обука за запослене у Министарству унутрашњих послова Републике Српске без полицијског образовања за обављање полицијских послова

Дана 16.07.2021. године у Управи за полицијску обуку окончана је “Полицијска обука за запослене у Министарству унутрашњих послова Републике Српске без полицијског образовања за обављање полицијских послова“. Обуку је успјешно окончало 12 запослених радника Министарства.

Циљ обуке је био оспособити запослене у Министарству који немају полицијско образовање за вршење послова и задатака полицијског службеника. По окончању обуке, полазници су оспосoбљени за вршење послова и задатака полицијског службеника у Министарству са одговарајућом стручном спремом.

Обука се реализовала током 7 наставних седмица, односно 34 радна – наставна дана и обухватала је 203 наставна часа.