Провјера техника пливања, самоспашавања и помоћи унесрећеним лицима за потребе посебних снага полиције ПУ Фоча

ф1У складу са спровођењем Годишњег плана рада Управе за полицијску обуку, Јединице за стручну обуку за 2021. годину и Програма редовне обуке полицијских службеника МУП-а Републике Српске, реализована је провјера техника пливања, самоспашавања и помоћи унесрећеним лицима од 21.07. до 22.07.2021. године на градском базену за потребе посебних снага полиције ПУ Фоча.

Дана 23.07.2021. године реализована је показне вјежба веслања за потребе припадника ПСП – ПУ Фоча, те пружање прве помоћи унесрећеним лицима.

ф2Могућност елементарних непогода, посљедице које за собом остављају и свакодневна дешавања различитих догађаја на води и под водом изискују потребу интервенције полиције, па је с тим у вези и организована ова показна вјежба.

Циљ вјежбе је брза и ефикасна реакција у пружању помоћи на води у спасавању становништва захваћеног поплавама, те отклањању и санирању посљедица у угроженом подручју.