Реализација семинара „Контрола и регулисање саобраћаја“.

Дана 06. и 07.07.2021. године на подручју ПУ Приједор одржан је семинар „Контрола и регулисање саобраћаја“.
Циљ семинара је оспособљавње полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске за контролу и регулисање саобраћаја.
Из наведеног произилазе и задаци семинара који се односе на оспособљеност полицијских службеника да ће самостално:
-  знати регулисати саобраћај,
-  знати примијенити оперативно техничке радње у контроли возача, возила и терета у циљу проналаска извршилаца и предмета кривичних дјела.
Семинар је обухватио проблематику која се односи на контролу и регулисање саобраћаја, људска права и полицијску етику, као и криминалистичке аспекте контроле и регулисања саобраћаја, са акцентом на практичну физичку регулацију саобраћаја.
Семинару је присустовало 20 полицијских службеника. Сви полазници су успјешно завршили семинар, чиме су стекли право добијања Увјерења о завршеном семинару.