Састанак представника Управе са представницима UNDP-а

2Дана 16.10.2020. године у просторијама Управе за полициjску обуку одржан је састанак између представника МУП-а РС и УНДП-а.

Тема састанка је била развијање и могућност кориштења online платформе за учење а у оквиру пројекта за борбу против илегалне трговине оружјем – CIAT.

Представници УНДП-а су представили online платформу која се користи у оквиру пројекта за борбу против илегалне тргвине оружјем – CIAT.

Донесен је заједнички закључак да би се у односу на наведену платформу могао израдити систем платформи са садржајем из наставног плана и програма Полицијске академије који би био од користи и примјенљив приликом извођења  online наставе како код полицијске тако и код стручне обуке у складу са нормативима и стандардима МУП-РС.