Селекција кандидата за кадете XXII и VIII класе Полицијске академије

Поступак селекције кандидата који испуњавају услове Конкурса број С/М-611.2-1/20 од 09.03.2020. године (за припадника Специјалне антитерористичке јединице, VIII класа),  као и за кандидате који испуњавају услове Конкурса број С/М-611.2-2/20 од 09.03.2020. године (XXII класа полицијске обуке) у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији, који су објављени у листу „Глас Српске“ од 10.03.2020. године, наставља се 15.06.2020. године.

На поступак селекције кандидати ће бити позивани по групама, а позивање кандидата ће се реализовати искључиво на интернет страници Управе за полицијску обуку, Полицијске академије Бања Лука (www.education.muprs.org).

I i II grupa za SAJ VIII klasa 

XI – XXIII grupa za selekciju kandidata XXII klase

XXII klasa grupe 23 do 49

Позивање кандидата ће се вршити путем личне ШИФРЕ КАНДИДАТА.

Динамика селекције је следећа, а у складу са објективним околностима: од 15.06.2020. године 2 (двије) групе за VIII класу САЈ, а потом од 17.06.2020. године остале групе за XXII класу.

Кандидати који су конкурисали и за VIII класу САЈ и за XXII класу, а који не буду изабрани у VIII класу САЈ, разврстани су у 22. и 23. групу за селекцију за XXII класу.

Кандидати који врше допуну документације или конкуришу по Одлуци о прудужењу рока за подношење пријаве, биће накнадно позвани.

Поступак селекције ће се реализовати током ТРИ дана, и то:

1. ДАН СЕЛЕКЦИЈЕ

1. Први дан селекције ће бити реализован у Управи за полицијску обуку, Булевар Војводе Живојина Мишића 10/А (психолошко тестирање), а након обављеног психолошког тестирања у Здравственој установи „др Арар“ улица Карађорђева 2 (зграда „Енергомонта“), гдје ће се реализовати РТГ плућа.

1.1. Трошкове љекарског прегледа за припаднике Специјалне антитерористичке Јединице у висини од 140,00 КМ + ПДВ + 20,00 РТГ плућа (услуга ослобођена плаћања ПДВ);  УКУПНА ЦИЈЕНА ПРЕГЛЕДА 183,80 КМ) сносе кандидати.

1.2. Трошкове љекарског прегледа за кандидате који су конкурисали за XXII класу полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији у висини од 125,00 КМ + ПДВ + 20,00 РТГ плућа (услуга ослобођена плаћања ПДВ); УКУПНА ЦИЈЕНА ПРЕГЛЕДА 166,25 КМ) сносе кандидати.

Напомена:

- Кандидати који приступе психолошком тестирању, трошкове тестирања ће плаћати прије приступања тестирању, у висини од 15,00 КМ, а остале трошкове љекарског прегледа, укуључујући и РТГ плућа, кандидат плаћа на благајни Завода за медицину рада и спорта Републике Српске на дан љекарског прегледа.

- У укупну цијену прегледа није урачунат гинеколошки преглед кандидаткиња. Налаз гинеколошког прегледа кандидаткиње прилажу љекарској комисији приликом љекарског прегледа у ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске у Бања Луци, а налаз не може бити старији од мјесец дана.

Први дан селекције (психолошко тестирање у Управи за полицијску обуку) кандидати су дужни да се одазову у складу са позивом до 07,00 часова, односно до 11,30 часова (у зависности од групе у коју су распоређени), а са собом морају да понесу личну карту.

Кандидати се јављају раднику Полицијске академије и поступају у складу са његовим упутствима.

2. ДАН СЕЛЕКЦИЈЕ

2. Други дан селекције ће се реализовати у ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта РС, улица Здраве Корде 4 у Бањој Луци (зграда поликлинике) гдје ће се бити рализован љекарски преглед кандидата.

Други дан селекције, односно љекарском прегледу приступају кандидати који су задовољили на психолошком тестирању.

Кандидати се јављају раднику Полицијске академије до 06,45 часова и поступају у складу са његовим упутствима, а са собом треба да понесу:

- личну карту,

- здравствени картон од породичног љекара и евентуалну љекарску документацију из претходног периода.

Након обављеног љекарског прегледа кандидатима ће бити уручено Увјерење о здравственој способности.

Напомена: Ујутро, на дан љекарског прегледа кандидати не треба ништа да једу и пију.

3. ДАН СЕЛЕКЦИЈЕ

3. Трећи дан селекције ће се реализовати поступак провјера кандидата у складу са Правилником о поступку селекције, за кандидате који задовоље критеријуме љекарског прегледа, који обухвата:

3.1. Практични дио тестирања – провјера моторичких способности, који се реализује у Центру за обуку у Залужанима, улица Куљанска бб.

Кандидати се јављају предсједнику Комисије за за провјеру моторичких способности у 07,00 часова, на капију 2.

Дужност кандидата је да са собом понесу:

- личну карту,

- спортску опрему (двоје патике од којих су једне чисте за спортску дворану, тренерку или шортц, мајице кратких рукава), пешкир,

- дезинфакационо средсво за дезинфекцију руку,

- купаће гаће, капу за пливање, папуче (кандидати за VIII класу за припаднике САЈ).

Након реализоване провјере моторичких способности, у складу са упутством које добију од предсједника комисије за провјеру моторичких способности, кандидати долазе у Полицијску академију гдје ће им бити саопштени постигнути резултати.

3.2. Писмени дио тестирања – тест опште информисаности, реализује се у Полицијској академији, непосредно послије саопштавања постигнутих резултата са провјере моторичких способности.

Дужност кандидата је да са собом понесу:

- личну карту,

- хемијску оловку.

3.3. Усмени дио тестирања – Интервју, реализује се у Полицијској академији, непосредно послије саопштавања постигнутих резултата на писменом дијелу тестирања.

Дужност кандидата је да са собом понесу личну карту.

НАПОМЕНА: кандидатима није обезбијеђен превоз у току селекције.

4. Провјера психофизичке издржљивости кандидата у екстремним ситуацијама – ДРИЛ

(за кандидате који су конкурисали у VIII класу за припаднике САЈ) накнадно ће бити реализован, о чему ће кандидати благовремено бити обавјештени.

Напомена: Детаљнији план реализације провјере психофизичке издржљивости кандидата у екстремним ситуацијама – ДРИЛ, као и списак потребне опреме за реализацију, биће објављен са објављеним списком група кандидата.

Списак група (ШИФРА КАНДИДАТА), мјесто и вријеме селекције биће објављен наканадно на страници Управе за полицијску обуку (www.education.muprs.org).

ВАЖНО !!!

У склопу овог обавјештења, налазе и препоруке ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта РС које су обавезујуће за кандидате:

Поштовани кандидати,

У циљу спречавања ширења корона вируса (SARS-CoV-2), те сходно чињеници да се процес селекције  кандидата који су конкурисали за пријем кадета у XXII класу Полицијске академије Бања Лука и у VIII класу за припаднике Специјалне антитерористичке јединице МУП РС обавља у условима пандемије, молимо Вас да се упознате са правилима понашања током селекције, и другим условима који могу бити од важности за наставак процеса селекције.

Приликом приступања просторијама и особљу које учествује у процесу селекције неопходно је да се придржавате следећих мјера:

- одржавање социјалне дистанце (удаљеност од других особа у размаку од 2m),

- ношење респираторних маски,

- ношење заштитних рукавица.

Уколико сте у периоду од 14 дана прије датума планираног за Ваш љекарски преглед, а који обухвата и психолошко тестирање:

- имали, или на дан доласка на процес селекције имате повишену тјелесну температуру (изнад 37,2⁰C)

- имали или на дан доласка на процес селекције имате  друге респираторне симптоме (кашаљ, присуство краткоће даха, бол у грудима, болови у мишићима/осјећај малаксалости, дијареја)

- допутовали из неке од земаља у којима постоје потврђени случајеви болести COVID-19

- имали блиски контакт са особама која је класификована као вјероватан или потврђен случај COVID-19

- имате издато рјешење надлежног органа о мјерама самоизолације/кућне изолације, којем период здравственог надзора неће истећи прије термина када је предвиђено Ваше приступање процесу селекције

- дијелите домаћинство са особама које су у самоизолацији/кућној изолацији.

У случају да до дана предвиђеног за приступање процесу селекције имате само један од потврдних одговора на горе наведена питања, молимо Вас да о истом обавјестите ЈЗУ Завод за медицине рада и спорта РС, путем е-маил адресе: med.rada@medicinaradaisporta.net, уз обавезно предочавање адекватног доказа наведених тврдњи од стране надлежних органа (инспекцијских органа, надлежних љекара, служби, здравствених установа) са захтјевом за одгоду термина.

Уколико сте имали или имате потврђену инфекцију COVID-19, молимо вас да се са документацијом обратите Заводу за медицину рада и спорта путем е-маил адресе: med.rada@medicinaradaisporta.net, прије термина предвиђеног за Ваш љекарски преглед, на основу чега ће се, у складу са достављеном документацијом, разматрати дефинисани термин, или одгода термина.

ЈЗУ Завод за медицине рада и спорта РС ће по утврђивању адекватности захтјева за одгоду термина, а све на основу медицинских разлога за одгађање истог, обавјестити наручиоца услуга, Министарство унутрашњих послова РС, Управу за полицијску обуку, о потреби одгађања термина и дефинисати неопходну документацију и сигуран период за поновно провођење процеса селекције.

Све изјаве у вези са здравственим статусом, на дан приступања процесу селекције, дају се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, и подложне су провјерама код надлежних органа.

Све активности проводе се са циљем осигурања сигурности процеса селекције, спечавања ширења корона вируса, и заштите здравља свих учесника.

У случају непоштовања наведених препорука од стране ЈЗУ Завода за медицине рада и спорта РС, кандидати неће моћи приступити поступку селекције.

Централна комисијa