Семинар “Криминалистичка обрада лица мјеста“

RikicevseminarНаведени семинар одржан је од 16.02. до 18. 02. 2016. године у просторијама Управе за полицијско образовање, за 19 полицијских службеника ЦЈБ Бања Лука.

Семинар је потпуности   реализован у складу са наставним планом и програмом.

Циљ семинара је усавршавање полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који раде на пословима криминалистичке полиције, како би се обезбједило професионално и јединствено поступање приликом криминалистичке обраде лица мјеста, предузимање приоритетних мјера и радњи на лицу мјеста, прикупљање обавјештења и вршење увиђаја на мјесту извршења кривичног дјела или другог криминалног догађаја, као и једнообразан начин документовања предузетих мјера и радњи.

Задаци семинара односе се на пржање могућности полазницима да усвоје: јединствен начин поступања на мјесту криминалног догађаја,  једнообразан начин сачињавања службених забиљешки и да усвоје јединствен начин поступања приликом вршења увиђаја на мјeсту криминалног догађаја и сачињавања записника о увиђају и скице лица мјеста у конкретним ситуацијaма кроз практичан рад.