Семинар “Рад вођа сектора на безбједносном сектору“ за полицијске службенике ЦЈБ Источно Сарајево

20141021_132052У времену од 21.10. до 22.10.2014. године у ЦЈБ Источно Сарајево одржан је семинар “Рад вођа сектора на безбједносном сектору“.

Семинар су похађала 23 полицијска службеника из организационих јединица ЦЈБ Источно Сарајево. Наведени семинар је у потпуности реализован у складу са наставним планом семинара, а настава се одвијала у пријеподневним и послијеподневним часовима. Приликом реализације наставе презентовани су и конкретни примјери из праксе везани за проблематику на безбједносном сектору, као и за предузимање мјера и радњи везаних за криминалистичку обраду лица мјеста и расвјетљавање кривичних дјела. Указано је на конкретне примјере начина фингирања кривичних дјела из праксе, као и на које специфичности треба обратити пажњу како би могли препознати да је у питању фингирање догађаја или кривичног дјела. Полазницима су презентовани и достављени примјери свих образаца неопходни за документовање предузетих мјера и радњи, као и електронска форма приручника за реализацију наведеног семинара.

Током практичног дијела реализације семинара, полазници су на основу задатих сценарија извршили криминалистичку обраду лица мјеста и предузели друге потребне мјере и радње на расвјетљавању кривичног  дјела који су документовали.

По реализацији теоријског и практичног дијела наставе извршена је анализа рада. Указано је на грешке, а затим су разјашњене мјере и радње које је неопходно предузети да до таквих грешака не дође.

Полазници семинара показали су изузетно интересовање, активно су учествовали у реализацији семинара.