Списак група за селекцију кандидата за кадете XXIV класе Полицијске академије

На сљедећем документу се налази списак кандидата по групама за процес селекције за кадете XXIV класе Полицијске академије Бања Лука Grupe 11-17 za sajt.

Поступак селекције ће се реализовати током ТРИ дана, и то:

 1. ДАН СЕЛЕКЦИЈЕ

 1. Први дан селекције ће бити реализован у просторијама Универзитета за пословне студије у Бањој Луци, Јована Дучића 23А, (психолошко тестирање).

1.1. Трошкове љекарског прегледа за припаднике Специјалне антитерористичке јединице у висини од 140,00 КМ + ПДВ + 20,00 РТГ плућа (услуга ослобођена плаћања ПДВ);  УКУПНА ЦИЈЕНА ПРЕГЛЕДА 183,80 КМ) сносе кандидати.

 1.2. Трошкове љекарског прегледа за кандидате који су конкурисали за XXIV класу полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији у висини од 125,00 КМ + ПДВ + 20,00 РТГ плућа (услуга ослобођена плаћања ПДВ);  УКУПНА ЦИЈЕНА ПРЕГЛЕДА 166,25 КМ) сносе кандидати.

Напомена:

- Кандидати који приступе психолошком тестирању, трошкове тестирања ће плаћати прије приступања тестирању, у висини од 15,00 КМ, а остале трошкове љекарског прегледа, укуључујући и РТГ плућа, кандидат плаћа на благајни Завода за медицину рада и спорта Републике Српске на дан љекарског прегледа.

Први дан селекције (психолошко тестирање у просторијама Универзитета за пословне студије у Бањој Луци) кандидати су дужни да се одазову у складу са позивом по групама (прва група у 07,00 часова а друга група у 11,00 часова), – видјети prvih 10 grupa X SAJ i 24 za sajt који се позивају на љекарски преглед (од 5. до 10. групе), а са собом морају да понесу личну карту.

Кандидати се јављају раднику Полицијске академије и поступају у складу са његовим упутствима.

 2. ДАН СЕЛЕКЦИЈЕ

2. Други дан селекције ће се реализовати у ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта РС, Улица Здраве Корде 4 у Бањој Луци (зграда поликлинике) гдје ће  бити рализован љекарски преглед кандидата.

Други дан селекције, односно љекарском прегледу приступају кандидати који су задовољили на психолошком тестирању.

Кандидати се јављају раднику Полицијске академије до 06,45 часова и поступају у складу са његовим упутствима, а са собом треба да понесу:

- личну карту,

- здравствени картон од породичног љекара и евентуалну љекарску документацију из претходног периода.

Након обављеног љекарског прегледа кандидатима ће бити уручено Увјерење о здравственој способности.

Напомена: Ујутро, на дан љекарског прегледа кандидати не треба ништа да једу и пију.

 3. ДАН СЕЛЕКЦИЈЕ

3. Трећи дан селекције ће се реализовати поступак провјера кандидата у складу са Правилником о поступку селекције, за кандидате који задовоље критеријуме љекарског прегледа, који обухвата:

3.1. Практични дио тестирања – провјера моторичких способности, који се реализује у Центру за обуку у Залужанима, Куљанска улица бб.

Кандидати се јављају предсједнику Комисије за провјеру моторичких способности у 07,00 часова, на капију 7.

Дужност кандидата је да са собом понесу:

- личну карту,

- спортску опрему (двоје патике од којих су једне чисте за спортску дворану, тренерку или шортц, мајице кратких рукава), пешкир,

- маску, дезинфекционо средсво за дезинфекцију руку (сваки кандидат).

Након реализоване провјере моторичких способности, у складу са упутством које добију од предсједника комисије за провјеру моторичких способности, кандидати долазе у Полицијску академију гдје ће им бити саопштени постигнути резултати.

3.2. Писмени дио тестирања – тест опште информисаности, реализује се у Полицијској академији, непосредно послије саопштавања постигнутих резултата са провјере моторичких способности.

Дужност кандидата је да са собом понесу:

- личну карту,

- хемијску оловку.

3.3. Усмени дио тестирања – интервју, реализује се у Полицијској академији, непосредно послије саопштавања постигнутих резултата на писменом дијелу тестирања.

Дужност кандидата је да са собом понесу личну карту.

 НАПОМЕНА: Кандидатима није обезбијеђен смјештај и превоз у току селекције.

 4. Провјера психофизичке издржљивости кандидата у екстремним ситуацијама – ДРИЛ (за кандидате који су конкурисали у X класу за припаднике САЈ) накнадно ће бити реализован, о чему ће кандидати благовремено бити обавјештени.

Напомена: Детаљнији план реализације провјере психофизичке издржљивости кандидата у екстремним ситуацијама – ДРИЛ, као и списак потребне опреме за реализацију, биће објављен са објављеним списком група кандидата.

Списак група (ШИФРА КАНДИДАТА), мјесто и вријеме селекције биће објављен наканадно на страници Управе за полицијску обуку (www.education.muprs.org).

В А Ж Н О !!!

У склопу овог обавјештења, налазе и препоруке ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта РС које су обавезујуће за кандидате:

У циљу спречавања ширења корона вируса (SARS-CoV-2), те сходно чињеници да се процес селекције  кандидата који су конкурисали за пријем кадета у XXIV класу Полицијске академије Бања Лука и у X класу за припаднике Специјалне антитерористичке јединице МУП РС обавља у условима пандемије, молимо Вас да се упознате са правилима понашања током селекције, и другим условима који могу бити од важности за спровођење процеса селекције.

Приликом приступања просторијама и особљу које учествује у процесу селекције неопходно је да се придржавате следећих мјера:

- одржавање социјалне дистанце (удаљеност од других особа у размаку од 2m),

- ношење респираторних маски,

Уколико сте у периоду од 14 дана прије датума планираног за Ваш љекарски преглед, а који обухвата и психолошко тестирање:

- имали, или на дан доласка на процес селекције имате повишену тјелесну температуру (изнад 37,2⁰C)

- имали или на дан доласка на процес селекције имате  друге респираторне симптоме (кашаљ, присуство краткоће даха, бол у грудима, болови у мишићима/осјећај малаксалости, дијареја)

- допутовали из неке од земаља у којима постоје потврђени случајеви болести COVID-19

- имали блиски контакт са особама која је класификована као вјероватан или потврђен случај COVID-19

- имате издато рјешење надлежног органа о мјерама самоизолације/кућне изолације, којем период здравственог надзора неће истећи прије термина када је предвиђено Ваше приступање процесу селекције

- дијелите домаћинство са особама које су у самоизолацији/кућној изолацији.

У случају да до дана предвиђеног за приступање процесу селекције имате само један од потврдних одговора на горе наведена питања, молимо Вас да о истом обавјестите ЈЗУ Завод за медицине рада и спорта РС, путем е-маил адресе: med.rada@medicinaradaisporta.net, уз обавезно предочавање адекватног доказа наведених тврдњи од стране надлежних органа (инспекцијских органа, надлежних љекара, служби, здравствених установа) са захтјевом за одгоду термина.

Уколико сте имали или имате потврђену инфекцију COVID-19, молимо вас да се са документацијом обратите Заводу за медицину рада и спорта путем е-маил адресе: med.rada@medicinaradaisporta.net, прије термина предвиђеног за Ваш љекарски преглед, на основу чега ће се, у складу са достављеном документацијом, разматрати дефинисани термин, или одгода термина.

ЈЗУ Завод за медицине рада и спорта РС ће по утврђивању адекватности захтјева за одгоду термина, а све на основу медицинских разлога за одгађање истог, обавјестити наручиоца услуга, Министарство унутрашњих послова РС, Управу за полицијску обуку, о потреби одгађања термина и дефинисати неопходну документацију и сигуран период за поновно провођење процеса селекције.

Све изјаве у вези са здравственим статусом, на дан приступања процесу селекције, дају се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, и подложне су провјерама код надлежних органа.

Све активности проводе се са циљем осигурања сигурности процеса селекције, спечавања ширења корона вируса, и заштите здравља свих учесника.

У случају непоштовања наведених препорука од стране ЈЗУ Завода за медицине рада и спорта РС, кандидати неће моћи приступити поступку селекције.

Централна комисијa