Стручно оспособљавање запослених у МУП са ВСС без полицијског образовања

Дана 03.07.2017. године у Управи за полицијску обуку, Јединица за полицијску обуку – Полицијска академија Бања Лука почела је са реализацијом “Стручног оспособљавања запослених у Министарству унутрашњих послова са VI и VII степеном стручне спреме без полицијског образовања за рад на радном мјесту полицијског службеника“.

Циљ наведене обуке јесте оспособљавање новопримљених радника у Министарству за вршење послова и задатака полицијског службеника са VI и VII степеном стручне спреме.

У току стручног оспособљавања, полазници ће се упознати са основама система државне управе, упознаће се са основама управног, прекршајног и кривичног поступка, а потом ће се практично оспособити за предузимање одређених полицијских мјера и радњи, међу којима су превасходно примјена полицијских овлашћења, реализација одређених оперативно-тактичких радњи и мјера, примјена истражних радњи и других активности полиције.

Стручно оспособљавање траје 10 наставних седмица или 310 наставних часова из 11 наставних предмета.